Oznam pre občanov (výsledky testovania)

“Vážení spoluobčania, dovoľte mi oboznámiť Vás s výsledkami celoplošného testovania v našej obci,ktoré počas dvoch kôl, dopadli nasledovne:

1.kolo:
Ku testovaniu pristúpilo 655 ľudí, 12 ľudí bolo pozitívnych,čo predstavuje 1,83%.
2.kolo:
Ku testovaniu pristúpilo 719 ľudí, 8 ľudí bolo pozitívnych,čo predstavuje 1,11%.
 
Touto cestou Vám ďakujeme za záujem,účasť,trpezlivosť a disciplínu počas čakania na výsledok testu. 
 
Zvlášť POĎAKOVANIE patrí jednotlivcom-všetkým zdravotníkom a dobrovoľníkom, príslušníkovi OS SR, príslušníkom PZ SR, zamestnancom Ocú, ktorí ochotne pomohli a výrazne prispeli k bezproblémovému priebehu testovania v našej obci. ĎAKUJEM!!!”