Seniori POZOR na podvodníkov

Seniori, pozor na  podvodníkov– žiadosť o vyhlásenie upozornenia 

Policajný zbor upozorňuje seniorov na páchanie podvodov pod novými legendami, ktoré súvisia s pandémiou COVID-19.  

    

     Z uvedeného dôvodu žiadam o vyhlásenia upozornenia v miestnom rozhlase, prípadne aj zverejnenie upozornenia, ktoré je v prílohe.

SENIORI – Nové spôsoby klamania seniorov