Pozvánka na mimoriadne OcZ – 31.12.2020

Starosta obce Jasenie Vás pozýva na zasadnutie mimoriadneho obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 31.12.2020 o 10:00 v zasadačke obecného úradu 

Pozvánka na OZ-31.12.2020