Stav vývoja ochorenia COVID19 v okrese Brezno

Stav vývoja ochorenia covid -19 za obdobie január 2021 (spolu za všetky obce okresu Brezno PCR test + antigén = 327   pozitívnych a 1 úmrtie), obdobie celého ruku 2020 (2966 pozitívnych a 27 úmrtí).  Najvyššie percento nakazených je vo vekovej kategórii 44-45 (01.01.2021 – 08.01.2021).  14 dňová incidencia   je 1512 na 100 000 obyvateľov !! Prognóza ďalšieho vývoja – stúpajúci trend (pre porovnanie, v súčasnosti  Nitra 2117/100 000 obyvateľov) !!!!

V ďalšej prílohe je „manuál“ obce pre vytvorenie mobilného odberového miesta. Prosím, aby ste brali tento dokument tak, že niektoré zmeny môžu v najbližšom období  nastať (napr. refundácia nákladov). O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

Posledná príloha je vyhláška RUVZ BB –  sprísnenie opatrení.

Celková situácia s ochorením covid 19 je neustále vážna.  Preto, prosím, zvážte možnosť plošného testovania vo svojej obci. Možno, ak sa nič nepredvídané nestane, zlepšenie by mohlo priniesť očkovanie. No, do tej doby, je na Vašom zvážení, či do testovania pôjdete.  Je možné aj to, že aj Vláda SR rozhodne o celoplošnom testovaní.   Ďakujem za prečítanie tohto e-mailu. Ostávam s pozdravom

 

 

Situácia v NsP Brezno k dnešnému dňu :

 

– počet reprofilizovaných lôžok COVID – 35

– obsadených – 33

– počet reprofilizovaných lôžok OAIM – UPV – 3( OAIM v obmedzenom režime z dôvodu kolapsu personálu sestier a lekárov )

– počet obsadených – 3

– počet zamestnancov v karanténe – 14

Výskyt COVID 19 v okrese Brezno – 08.01.2020

Vyhláška RÚVZ