Monthly Archives: september 2021

Pozvánka na spoluprácu na očkovaní

Vážená pani primátorka, vážená pani starostka,  vážený pán primátor, vážený pán starosta, rád by som sa Vám na úvod poďakoval za každého jedného občana Vašej obce, ktorého ste pomohli priviesť k očkovaniu a ochránili jeho a jeho blízkych pred možným vážnym priebehom ochorenia COVID-19. Je to pre nás veľmi cenná a miestami nenahraditeľná pomoc.  Medzi našimi odborníkmi, ale aj vo svetovej vedeckej komunite, je ...

Zobraziť aktualitu »