Pozvánka na spoluprácu na očkovaní

Vážená pani primátorka, vážená pani starostka, 

vážený pán primátor, vážený pán starosta,

rád by som sa Vám na úvod poďakoval za každého jedného občana Vašej obce, ktorého ste pomohli priviesť k očkovaniu a ochránili jeho a jeho blízkych pred možným vážnym priebehom ochorenia COVID-19. Je to pre nás veľmi cenná a miestami nenahraditeľná pomoc. 

Medzi našimi odborníkmi, ale aj vo svetovej vedeckej komunite, je široká a veľmi jednoznačná zhoda na tom, že očkovanie je jediná cesta von z pandémie a jediný spôsob ako predísť veľkým ľudským, ale aj ekonomickým stratám. 

Skúsenosti z rôznych regiónov Slovenska ukazujú, že práve starostovia a miestne autority dokážu zásadným spôsobom ovplyvniť to, koľko ľudí je v obci zaočkovaných. K občanom Vašej obce ste blízko, mnohých poznáte osobne, oni poznajú Vás a dôverujú Vám. Miera zaočkovanosti sa v jednotlivých obciach na Slovensku výrazne líši a v mnohých prípadoch ju dokáže zdvihnúť práve aktivita starostov, primátorov alebo miestnych autorít. 

Dovoľte mi ponúknuť Vám niekoľko konkrétnych nápadov, ako môžete pomôcť v boji proti pandémii:

– Ak je to aspoň trochu možné, pokúste sa osobne alebo telefonicky kontaktovať aspoň časť seniorov nad 50 rokov vo Vašej obci, ponúknuť im očkovanie a vysvetliť jeho význam. 

– Využite informačné materiály, ktoré Vám posielame. Budeme radi, keď ich obsah budete šíriť cez akékoľvek kanály, ktoré máte k dispozícii (miestny rozhlas, sociálne siete, vytlačené letáky). 

– Ak vo vašej obci nie je očkovacie centrum, kontaktujte VÚC a požiadajte ich o mobilný očkovací tím do Vašej obce. Ak ste to už urobili, skúste to opakovane – mnohí ľudia sa môžu odhodlať na očkovanie až s odstupom času. 

Podľa nového Covidu automatu, ktorý schválila vláda na návrh odborníkov, bude práve úroveň zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov jedným z kľúčových parametrov, ktorý bude určovať farebnosť jednotlivých okresov a teda prísnosť opatrení, ktoré v nich budú platiť. Takéto nastavenie bolo prijaté preto, lebo práve zaočkovanosť seniorov je kľúčová k tomu, aby sme predišli opätovnému preplneniu nemocníc. 

Píšem Vám nielen ako minister zdravotníctva, ale aj ako lekár a otec. Očkovanie je pre mňa najmä ľudská priorita. Som hlboko presvedčený, že práve očkovaním dokážeme najefektívnejšie chrániť zdravie a životy ľudí.

Ďakujem Vám za všetko, čo ste už pre Vašu obec v tomto smere stihli urobiť a budem Vám nesmierne vďačný, ak ľuďom vo Vašej obci pomôžete s očkovaním ešte viac. 

 

S úctou

 

Vladimír Lengvarský

minister zdravotníctva SR

 

————————————————————————————————————-

Na týchto adresách nájdete užitočné videá a informácie:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ezGrqJLyePk&t=5s&ab_channel=Ministerstvozdravotn%C3%ADctvaSlovenskejrepubliky

 

https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR/videos/154306000058107

 

Fakty a mýty o očkovaní na korona.gov.sk:

https://korona.gov.sk/myty-a-fakty-o-ockovani/