Výzva s UPSVaR Brezno s ponukou práce

Výzva UPSVaR BR

  • občania  môžu získať bližšie informácie u zamestnávateľa  –   telefonicky –  č. t. 6452705, 6452812;

                                                                                                                         e-mailom: zamestnanie@zelpo.sk;

na stránke Železiarní Podbrezová, a.s.: www.zelpo.sk  – v časti kariéra majú možnosť zaslania elektronickej žiadosti do zamestnania.