Vykurovacie obdobie – 2021

V súvislosti s príchodom chladného počasia s ktorým súvisí aj nástup vykurovacieho obdobia Vás Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne    ž i a d a    v súlade s § 21 písm. j) a l) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov o prijatie opatrení súvisiacich s uplatnením kompetencií obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy v zmysle § 23 ods. 1 písm. a)  zákona č. 314/2001 Z. z.  o ochrane pred požiarmi 

Dokumenty:
PLAGÁT
2021 – USMERNENIE – VYKUROVACIE OBDOBIE
PVM – VYKUROVACIE OBDOBIE
2021 – ČLÁNOK – VYKUROVACIE OBDOBIE