Nový COVID AUTOMAT

COVID AUTOMAT Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (choroba Covid-19)  – z 18.11.2021

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/11/covid_automat_signalizacny_system_4v3.pdf

259 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok – účinná od 22.11.2021

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/11/vyhlaska_259.pdf

258 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí – účinná od 22.11.2021

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/11/vyhlaska_258.pdf