Daily Archives: 9. decembra 2021

Zimná údržba – UPOZORNENIE

Vážení občania,   Žiadame občanov, aby počas zimného obdobia, neparkovali svoje vozidlá  na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách.  Parkujte tak,  aby bola plynule  zabezpečená činnosť vozidiel zimnej údržby.   Kvôli nevhodne zaparkovaným vozidlám nie je možné odhŕňať verejné priestranstva a odvážať tuhý komunálny odpad. Za škody spôsobené nevhodným parkovaním na týchto priestranstvách obec nebude zodpovedať.

Zobraziť aktualitu »