Zimná údržba – UPOZORNENIE

Vážení občania,

 

Žiadame občanov, aby počas zimného obdobia, neparkovali svoje vozidlá  na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách.  Parkujte tak,  aby bola plynule  zabezpečená činnosť vozidiel zimnej údržby.  

Kvôli nevhodne zaparkovaným vozidlám nie je možné odhŕňať verejné priestranstva a odvážať tuhý komunálny odpad.

Za škody spôsobené nevhodným parkovaním na týchto priestranstvách obec nebude zodpovedať.