Informácia nemocnica Brezno

Pneumologická ambulancia NsP Brezno,n.o. je od dnešného dňa t.j. od 07.02.2022 až do odvolania mimo prevádzky z dôvodu práceneschopnosti lekárky MUDr. Volentierovej. Vzhľadom na skutočnosť, že NsP Brezno,n.o. nedisponuje ďalším pneumológom nevieme zabezpečiť jej zastupovanie. Preto si vás dovoľujeme požiadať rozposlať uvedenú informáciu na obce, aby  pacienti počas tejto zhoršenej epidemiologickej situácii zbytočne necestovali do NsP Brezno,n.o. za účelom vyšetrenia na ambulancii TaPCH. Informácie o vývine situácie budeme pravidelne aktualizovať na našej webovej stránke.