Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zdôvodu zmeny klimatických podmienok  

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru   v  B r e z n e

o d v o l á v a     „čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“  

pre  územný obvod okresu Brezno  od 30.08.2022, od 12:00 hod. 

 

V prílohe mailu prikladáme „Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“

a touto cestou Vás žiadame o jeho vyhlásenie v obecnom rozhlase a zverejnenie spôsobom v obci už obvyklým.

ODVOLANIE ČZNVP – 22.06.2022