StVPS – oznámenie pre občanov !!!

Oznámenie  pre občanov 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :

oznamuje občanom, že na základe rozhodnutia ÚRSO s účinnosťou od 12.9.2022 došlo k zmene  ceny vodného a stočného, ktoré sú zverejnené na internetovej   stránke dodávateľa.  

    Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru boli preto zákazníkom, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo,  zaslané SMS-ky  pre zaslanie foto a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie. Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola i-SMS doručená  aby pre nahlásenie stavu  prednostne využili túto možnosť.

      Občania, ktorí neobdržali  i-SMS, alebo aplikáciu i-sms nemôžu využiť  môžu stav vodomeru oznámiť jedným z nasledovných spôsobov 

  • e-mailom na adresu cc@stvps.sk alebo  na e-mail adresy, ktoré sú zverejnené na stvps.sk
  • zaslaním SMS na tel.číslo: +421 902 020 419
  • alebo telefonicky na tel.číslo Call centra: 0850 111 234  a na tel. čísla ktoré sú zverejnené na stvps.sk

Pri nahlasovaní stavu vodomeru e-mailom alebo sms je potrebné uviesť:  

meno a priezvisko,  adresu odberného miesta,  dátum a stav vodomeru.

       Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod.  doporučuje  dodávateľ  oznámenie  zaslať  formou SMS alebo  e-mailu.  

Za ústretovosť a pochopenie Vám dodávateľ vody ďakuje.