Výsledky volieb BBSK – 2022

Dobrý deň,

v zmysle § 158 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vám v prílohe zasielame výsledky volieb poslancov Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja a výsledky volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

S pozdravom a prianím pekného dňa

                       Ing. Beáta Florková

                       koordinátorka volieb za Banskobystrický samosprávny kraj

                         odborná referentka pre služby poslancom a komisiám

                      Námestie SNP 23

                      974 01 Banská Bystrica

                      +421 (48) 432 56 13

                      0911 503 974

                      beata.florkova@bbsk.sk

                      www.bbsk.sk

Výsledky volieb BBSK