Domov | Podujatia | Zabíjačka v obci Nemecká – 4.2.2023

Zabíjačka v obci Nemecká – 4.2.2023

Vážení priatelia,

Dovoľujem si Vás pozvať na priateľské posedenie, ochutnávku zabíjačkových špecialít a dobrého vínka pri ľudovej muzike v sobotu 4. februára od 15:00 hod.(viď priloženú prílohu)

Teším sa na Vašu účasť.

S pozdravom

Branislav Čižmárik

starosta obce Nemecká

 

Obecný úrad Nemecká

Hronská 37

976 97 Nemecká

SR