Domov | Ako vybavíte ? | Cintorín – pohrebisko

Cintorín – pohrebisko

DOKUMENTY

VZN č. 2-21 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Jasenie
Príloha č. 1 – Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Jasenie
Zmluva o prenájme hrobového miesta
Žiadosť o nájom hrobového miesta – Čestné vyhlásenie
Súhlas s prepísaním hrobového miesta na nového nájomcu
Čestné prehlásenie na zrušenie hrobového miesta
Povolenie na prevedenie prác na pohrebisku
Súhlas na pochovanie alebo uloženie urny
Cenník služieb a nájomného

 

Zmluvy – rok 2022/2023

Hľadať v zmluvách môžete pomocou kláves CTRL + F
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 1-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 2-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 4-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 5-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 6-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 7-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 9-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 11-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 12-2021
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 13-2021
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 14-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 16-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 17-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 18-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 19-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 20-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 21-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 22-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 23-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 24-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 25-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 26-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 27-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 28-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 29-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 33-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 34-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 35-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 37-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 39-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 40-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 43-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 44-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 45-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 47-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 48-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 50-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 51-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 52-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 54-2021
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 55-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 57-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 60-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 61-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 62-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 63-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 64-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 65-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 66-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 67-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 68-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 70-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 71-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 72-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 75-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 76-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 78-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 79-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 77-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 80-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 81-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 82-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 83-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 84-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 85-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 86-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 87-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 88-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 89-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 90-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 93-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 94-2021
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 95-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 97-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 98-2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 99-2021
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C 100-2022