Dôležité upozornenia

U P O Z O R N E N I E !!! – Neuhradené poplatky za KO

Obec Jasenie, v zastúpení starostom obce Ing. Marekom Kordíkom, PhD., v y z ý v a občanov – poplatníkov, ktorí nemajú uhradené poplatky za komunálny odpad, aby si ich prišli uhradiť do štvrtku – 25. júla 2019. Občanom, ktorí si poplatkové povinnosti dlhodobo neplnia a dlh do uvedeného termínu nezaplatia, Obec Jasenie prestane poskytovať službu ohľadne vývozu komunálneho odpadu z ...

Zobraziť aktualitu »

Upozornenie – HERBA – Prevencia kriminality

Dobrý deň prajem do všetkých kútov Banskobystrického kraja. Dovoľujem si informovať Vás, že Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici spracovalo krátky príspevok „Lacná droga, za ktorú zaplatíte draho!“, cieľom ktorého je informovať širokú verejnosť o nebezpečenstve a rizikách užívania drogy, ktorá sa slangovo nazýva Herba. Viac informácií sa dozviete v príspevku, ktorý je zverejnený na facebookovej stránke Polícia SR – Banskobystrický kraj: https://www.facebook.com/KRPZBB/videos/540838353109800/ ...

Zobraziť aktualitu »