Úradná tabuľa

Príspevok za ubytovanie – pomoc Ukrajincom

dňa 2.5.2022 Ministerstvo vnútra SR zverejnilo na svojom webe nové vzory výkazov pre poskytnutie príspevku za ubytovanie odídenca. Doplnené boli nové stĺpce s údajmi o čísle vlastníctva nehnuteľnosti poskytnutej na ubytovanie, katastrálne územie, údaj o tom, či sa poskytuje byt alebo nebytový priestor a rodné číslo alebo IČO ubytovateľa. Vzhľadom na to, že niektorí ubytovatelia nezaznamenali tieto úpravy a predložili výkazy v starom formáte, dovoľujeme si ...

Zobraziť aktualitu »

Príspevok za ubytovanie odídencov – možnosti ubytovania – vzory tlačív

Vzory tlačív https://m.facebook.com/ministerstvovnutraSR/posts/349364377220301   Ministerstvo vnútra SR 11 h Ďalšie možnosti 🇺🇦 UBYTOVALI STE ĽUDÍ SO ŠTATÚTOM DOČASNÉHO ÚTOČISKA Z UKRAJINY A CHCETE SI DAŤ PREPLATIŤ NÁKLADY? TU SÚ OTÁZKY A ODPOVEDE  POZOR: PRVÝ VÝKAZ MUSIA NEPODNIKATELIA PREDLOŽIŤ NAJNESKÔR DO ŠTVRTKA 7. APRÍLA Príspevok za ubytovanie rieši zákon o azyle (súkromné osoby a niektoré ďalšie subjekty) a zákon o podpore cestovného ...

Zobraziť aktualitu »