Domov | Chov ošípaných

Chov ošípaných

Celý postup registrácie nájde vlastník na web stránke Plemenárskych služieb, kde si treba stiahnuť tlačivo, vytlačiť, vyplniť, dať si ho potvrdiť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a potvrdené poslať na Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat v Žiline:

https://www.pssr.sk/index.php/sk/cehz-ako-zaregistrovat-farmu-a-zvierata/

 

Ak sa majitelia chovov zaregistrujú do 23.10.2020, nebudú sa voči nim uplatňovať žiadne sankcie!!!

RVaPS-súčinnosť

Registrácia chovu 1 ošípaná
Registrácia chovu
Žiadosť o registráciu chovu