Domov | Cirkev

Cirkev

Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Predajná
Tel: 048 / 619 21 33

Kostol Predajná

 

 

 

 

 

 

 

 

Farnosť Predajná pozostáva z veriacich rímskokatolíckeho obradu obce Predajná a obce Jasenie.

Vo farnosti Predajná a filiálke Jasenie pôsobí:

* 18 ružencových spoločenstiev (Bratstva živého ruženca)
* Bratstvo Božského Srdca Ježišovho
* Mariánske Večeradlá
* Rodinné spoločenstvo – Oáza, Hnutie Svetlo-Život
* Detsko-mládežnícke spevokoly
* Spevokoly dospelých
* Farská ekonomická rada
* Farská Charita

Zdroj: obecpredajna.sk

Filmové exercicie – Velehrad 2020 – Dekalog I. – program
František 1
František 2

Parte_-_Mons._Štefan_Sečka

O Eucharistii