Domov | Dôležité kontakty

Dôležité kontakty

VODA

Dodávateľ: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
www.stvps.sk

Kontaktné údaje Call centra, Dispečing:
telefón: 0850 111 234
e-mail: cc@stvps.sk
fax: +421 48 4327 888

 

Call centrum (zákaznícka linka) zabezpečuje telefonický kontakt so zákazníkmi na telefónnom čísle 0850 111 234 v pracovnej dobe pondelok až piatok od 07.00 hod. do 17.00 hod. za cenu miestneho hovoru v pevnej sieti.

Zákazníkom sú štandardne poskytované informácie všeobecného a obchodného charakteru, linka zároveň slúži ako Dispečing na nahlasovanie porúch 24 hodín denne.
Mimo pracovnú dobu od 17.00  do 07.00 h je pre volajúcich rovnaká zákaznícka linka, ale presmerovaná na centrálny dispečing v režime poruchovej služby. Zákaznícke a obchodné informácie organizácia v tejto dobe nepodáva.

ELEKTRINA

Pozor: odbreratelia elektrickej energie musia poruchu hlásiť svojmu dodávateľovi.

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.
www.sse.sk

Kontaktné údaje:
telefón: 0800 159 000 (nonstop a bezplatne)

 

Dodávateľ: Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
www.spp.sk

Kontaktné údaje:
telefón: 0850 111 729

 

Pri hlásení poruchy uveďte:

  • meno a priezvisko,
  • presnú adresu,
  • telefonický kontakt,
  • prípadne číslo elektromera, alebo číslo odberného miesta uvedené na faktúre za el. energiu.

Tieto informácie sú potrebné pre rýchle a jednoduché vyhľadanie miesta poruchy, ale aj pre overenie funkčnosti distribučnej siete.

Čo by ste mali vedieť skôr ako zavoláte:

  • či nie sú ističe v polohe 0, alebo či poistky nie sú nefunkčné, nezabudnite skontrolovať stav hlavného ističa,
  • či nie je v dome nainštalovaný 3 – fázový elektrospotrebič (výťah, 3-fázový sporák,…) a ak áno, či funguje,
  • či nie je rovnaká porucha i v susednom objekte,
  • či svieti verejné osvetlenie.

PLYN

Dodávateľ: Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
www.spp.sk

Kontaktné údaje:
telefón:  0850 111 727

PEVNÉ TELEFÓNNE LINKY, MOBILNÍ OPERÁTORI

Kontaktné údaje:

Infolinka Orange: 905
Infolika Telefonika O2: 949
Slovak Telekom: 0800 123 456
Poruchová služba pevných telefónnych liniek: 12129


 

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA
Hasičská a záchranná služba, polícia 112
Hasičská služba 150, 112
Záchranná služba 155, 112
Polícia 158, 112
Havarijná služba 0123
Letecká záchranná služba 18 155
Horská záchranná služba 18 300
Odstraňovanie následkov dopravných nehôd 154
Havarijná a núdzová služba pre motoristov 18 128, 18 154

 

ĎALŠIE UŽITOČNÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

Informácie o telefónnych číslach v SR 1 181
Univerzálna hlasová informačná služba 1 180
Informácie o telefónnych číslach v zahranicí 12 149
Info asistent – informácie 24 hodín denne, cestovné poriadky, letové poriadky, ubytovanie, zdravotnícke zariadenia, pracovné ponuky a iné  12 111
Autoklub Slovakia Assistance- motoristické informácie 18 124
Ohlasovňa telefónnych porúch 12 129
Presný čas 12 110            
Detská linka záchrany 0800112112
Sloboda zvierat 16 187
Linka pomoci obetiam násilia 0850111321
Linka dôvery 02/44460606

 

ODŤAHOVÁ A ASISTENČNÁ SLUŽBA
C PLUS, s. r. o. 0908 940 773
Global assistance Slovakia 18118 18 118
Slovensky autoturist klub (SATC) 18 124 18 124
Autoklub Slovakia Assistance 18120, 18112 18 120, 18 112
Dopravný servis  *75 (z mobilného telefónu) *75 (z mobil. telefónu)

 

BANKY
Slovenská sporiteľňa  0850 111 888
VUB  0850 123 000
Tatra banka  0850 111 110
ČSOB  02/59 668 230
UniCredit Bank  02/49 501 111
Poštová banka    0850 111 666
Ľudová banka  0850 123 123
Dexia banka  02/68 285 777
mBank   0850 606 050