Domov | Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor

DHZ Jasenie

História DHZ Jasenie

História DHZ Jasenie

 

Rok 1888

V minulosti sa v našej obci vyskytovali časté požiare, ktoré pustošili obec  a keďže domy boli postavené z dreva, zhoreli často až do základov. V radoch občanov však nebolo takého odborníka, ktorý by viedol hasičský zbor. Preto v roku 1888 do našej obce zavítal Izidor Klein –úradník sklárskej továrne v Kramliští, ktorý založil Dobrovoľný hasičský zbor, a taktiež bol aj prvým predsedom zboru. O rok na to sa do obci zakúpila jedna nová štvorkolesová striekačka  od firmy Walzer z Budapešti v hodnote 600 zlatých, ktorá sa dodnes nachádza v miestnej hasičskej zbrojnici.  Občania obce pochopili, že kde je založený hasičský zbor, tam životy a majetok občanov je zaistený v prípade nebezpečia požiaru.  Na rok 1888 za riadnych členov hasičského zboru boli zvolení : Ondrej Slivka, Izák Daučík, Juraj Kordík, Ondrej Peťko, Ján Rosa, Matej Sekáč a notárom sa stal František Šuhajda.  V roku 1892 prevzal velenie zboru miestny rímsko – katolícky učiteľ Ignác Štellér. Izidor Klein sa stal námestným veliteľom a zároveň aj pokladníkom hasičského zboru. Život v zbore bol veľmi priateľský a veselý, ale pri tom panovala disciplína.

Podľa hasičskej kroniky v roku 1925 zvolili za veliteľa hasičského zboru Eduarda  Majera, ktorý bol miestnym učiteľom v obci. V tomto období mal miestny hasičský zbor 32 členov. Podľa predpisov bol zbor označený skratkou. OHJ s číslom 32. Čo znamená,  že hasičský zbor bol založený ako 32. na Slovensku.  V OHJ  bol Majer vymenovaný za obvodného dozorcu pre Dole Hron do obcí : Jasenie, Predajná, Lopej, Ráztoka, Zámostie, Dubová, Nemecká, Sv. Ondrej Brusno a Medzibrod. E. Majer v tomto roku nariadil aj prvé obvodné cvičenie v Predajnej na ktorom sa zúčastnili všetci členovia obvodu Dolný Hron. Bol to manifestačný nástup ľudí nadšený chrániť životy a majetok spoluobčanov. V tomto roku bola vykonaná aj prvá revízia nášho zboru, ktorá mala dobré výsledky . Aby si hasičský zbor privyrobil, hasiči organizovali rôzne zábavy ako bol Majáles, Turičná zábava, Katerinská zábava. Okrem týchto zábav hasiči ďalej organizovali divadelné predstavenia „Sedliacka nevesta, Bačova žena, Už sme všetci v jedno vreci“. Týmto sa zaslúžili, že hasičský zbor Jasenie sa stal členom Ústredia slovenských ochotníckych divadiel v Turčianskom Svätom Martine. 

1. júna 1930 na mimoriadnom zastupiteľstve sa uznášalo objednanie novej ručnej štvorkolesovej striekačky v hodnote 24 316 Kčs od firmy Seiger Košice. 5. Júna sa striekačka záväzne objednala, ktorú do obci doniesol osobne H. Seiger

17. júla 1932 bola prevedená posviacka novej hasični a štvorkolesovej ručnej striekačky

11. marca 1934 okresné veliteľstvo na čele s hlavným veliteľom J. Snopkom, V. Pavlečkom, A.Baldovským previedli úradnú revíziu zboru, ktorú zhodnotili nasledovne:

„Z príležitosti miestnej prehliadky zo dňa  10. júna 1934 bolo konštatované, že dobrovoľný hasičský zbor v Jasení je po stránke administratívnej tak ako aj technickej stránke a technického výzbroja na úrovni nadpriemernej.“

V roku 1934 sa založil aj prvý hasičský ženský zbor. O rok na to 21. januára 1935 sa na členskej schôdzi prejednávali ženské rovnošaty pre tento zbor. Rovnošata ženského hasičského zboru sa skladala z modrej skladanej sukni a bielej blúzky s motrozovým golierom. Ženský hasičský zbor tvorilo štrnásť  žien. Ženy trénovali v lete pravidelne každú nedeľu po 15.00 hod pod vedením Jozefa Sanitru.

Rok 1938 tzv. „jubilejný“ sa vyznačoval tým, že sa uskutočnila posviacka práporu a dekorácia členov služobnými medailami.

V roku 1973 sa zakúpilo vozidlo AVIA s motorovou striekačkou PS-12, neskôr sa zamenila za cisternové vozidlo CAS-25, a k nej sa zakúpila ďalšia striekačka do zbierky PS-12.

Postupom času sa zlepšovala aj hasičská technika, pričom v roku 2011 MV SR darovalo Dobrovoľnému hasičskému zboru VW transportér a o štyri roky na to MV SR darovalo repasovanú TATRU148 CAS-32.

Tohto roku hasičský zbor nadobudol aj  protipovodňový vozík, ktorý vypožičalo MV SR.

Od roku 2005 hasičský zbor organizuje súťaž na počesť Eduarda Majera.

GALÉRIA