Domov | Kontakt

Kontakt

Starosta obce: Ing. Marek Kordík PhD.

Starosta obce

Obecný email: obec@jasenie.sk
Mobilné číslo pre OcÚ: 0902 478 792

Adresa

Obec Jasenie
Jasenie č. 497
976 75 Jasenie

Obec Jasenie – KONTAKTY

Starosta:
Ing. Marek Kordík, PhD.
Mail: marek.kordik@jasenie.dcom.sk
Tel.: 048 6192 123
Mobil: 0905 910 093
 

Ekonómka:
Mária Hôrčiková
Mail: maria.horcikova@jasenie.dcom.sk
Tel.: 048 6192 348

Správa daní a poplatkov:
Jaroslava Sanitrová
Mail: jaroslava.sanitrova@jasenie.dcom.sk
Tel.: 048 4181 894

Evidencia obyvateľstva a stavebný úrad:
Mgr. Andrea Pániková
Mail: andrea.panikova@jasenie.dcom.sk
Tel.: 048 6192 907

Technický úsek
Mgr. Jana Balleková – vedúca
Mail: jana.ballekova@jasenie.dcom.sk
Tel.: 0907 334 994

Juraj BúdaMobil: 0918 436 686

Fakturačné údaje:
Adresa:

Obec Jasenie
Jasenie č. 497
976 75 Jasenie

IČO: 00313521
DIČ: 2021169909

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko
Číslo účtu: 2000307001/5600
IBAN: SK6656000000002000307001

MAPA