Domov | Majetok obce | Predaj a nájom majetku z dôvodov hodných osobitého zreteľa

Predaj a nájom majetku z dôvodov hodných osobitého zreteľa

Nájom a predaj obecného majetku z dôvodu hodného osobitého zreteľa

Prevod majetku osobitý zreteľ – Beňuš – 4.7.2022

Prevod majetku osobitý zreteľ – Vonderčíková – 4.7.2022

Osobitný zreteľ – Nájom pozemku E.Glembová – zverejnené 15.2.2022
Oznámenie o zámere predaja-Turčanovci – zverejnené 14.2.2022
Oznámenie o zámere predaja – kubacký, rusnák – zverejnené 14.2.2022

Oznámenie o zámere predaja-osobitný zreteľ – zverejnené 9.2.2021

Osobitný zreteľ – M. Bruchter zverejnené 5.12.2019

Oznámenie o zámere predaja + GP zverejnená 9.3.2021