Domov | Materská škola

Materská škola

WEB STRÁNKA MŠ

Materská škola
Partizánska cesta 74, 976 75 Jasenie
Kontakt: +421 048 6192 536

Žiadosť na prijatie na predprimárne vzdelávanie

Info o materskej škole

Zápis do materskej školy 2022 2023

 

 

 

Dokumenty:

Organizácia a podmienky prevádzky materských škôl
Príloha 6_Prehlasenie ZZ o zdrav.stave dieťaťa pre MŠ
Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ a ZŠ od 1.6.2020
GDPR_oboznámenie žiakov a zák.zástupcov

Výberové konania:

Voľné pracovné miesto MŠ – 22.6.2022

Výberové konanie učiteľka v MŠ – 12.8.2022