Obecná knižnica

p. Elena Čižmárová – Vedúca knižnice

 

Plagát