Domov | Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

    

Z dôvodu nefunkčnosti obecného rozhlasu prosím o zverejnenie nasledovných oznamov na stránke a na FB.

1/ Dňa 8.4.2021 (štvrtok) v čase od 8,00 – 13,00 hod. bude prerušená dodávka vody z dôvodu opravy poruchy na vodovode. Odstavená voda bude v uliciach: Horná, Dolná, Potočná a Partizánska cesta.

2/ Dňa 8.4.2021 (štvrtok) od ranných hodín sa uskutoční vrecový zber plastov. Zviazané a očipované vrecia s kódom pripravte pred svoje rodinné domy k odvozu.

Futbalový klub 1928 Jasenie Vás srdečne pozýva

Futbalový klub 1928 Jasenie srdečne pozýva svojich fanúšikov na autobusový výjazd na zápas 7. kola 1.triedy, ktorý naše futbalové družstvo odohrá dňa 22. septembra (t.j. v nedeľu) o 13:00 hodine na futbalovom ihrisku na Heľpe. Odchod autobusu je o 10:45 z pred nákupného strediska Chabenec. Všetkých fanúšikov a priaznivcov futbalu ešte raz srdečne pozývame.

Možnosť výpožičky kompostéra za splnenia určených podmienok

Oznamujeme všetkým občanom, ktorí by mali záujem o výpožičku kompostéra, aby si vyplnili žiadosť o vypožičanie a doniesli na obecný úrad, na základe ktorej budú zaradení do zoznamu žiadateľov. Po podaní žiadosti a splnení všetkých podmienok, každý žiadateľ dostane kompostér s prideleným inventárnym číslom, návod na zloženie kompostéra, príručku kompostovania a nakoniec sa podpíše do zoznamu osôb akceptujúcich zmluvu o výpožičke kompostéra. Na základe poradia podaných žiadostí, si označený kompostér, bude môcť každý záujemca vyzdvihnúť na obecnom úrade od 8.7.2019, KAŽDÚ STREDU v čase od 15.00-17.00 hod. Každý vypožičaný kompostér a spôsob jeho využitia, bude u každého žiadateľa po dobu 5 rokov skontrolovaný v rámci projektu “Predchádzanie vzniku BRKO“ (ITMS 310011L167).

Kompostéry – PODMIENKY

Žiadosť o vypožičanie kompostéra


Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ !

Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona č. 314/2001 Z.z. fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 Eur, resp. v blokovom konaní do výšky 100 Eur, právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596 Eur.
Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá ! Ak začne horieť napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť.
Ak nie, okamžite volajte hasičov !

Požiar – Plagát

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 2019