Domov | Odpady

Odpady

Certifikát – triedený zber odpadu

Údaje o komunálnom odpade 2022

Ohlásenie – Držiteľ – Obec 2022

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za r. 2022

Pneumatiky nepatria do koša

Harmonogram zvozu odpadov – 2023

Triedenie odpadu – sviatok všetkých svätých

Kompostovanie v záhradných kompostéroch – postup

Kompostovanie v záhradných kompostéroch

Triedený zber KO v obci Jasenie_r.2021

Údaje o komunálnom odpade za r. 2021

Plagát – odpady – 2022

Prezentácia – odpady naše každodenné

Harmonogram zvozu odpadov – 2022

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za r. 2021

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za r. 2021

Stláčanie odpadu

Triedenie kovov

Triedenie nápojových kartónov

Triedenie papiera

Triedenie plastov

Triedenie skla

Triedenie kovových obalov a nápojových kartónov

 

Triedenie odpadu na Vianoce

Myslime na prírodu

Kompostovanie orechového lístia

Jasenie – kompostovanie

Čo kam patrí ?

Poplatky za odpad

Výpočet miery vytriedenia odpadov za r. 2020

Informácia o vytriedení odpadu

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad – plagát

Mobilná aplikácia na zvoz odpadu

Plánované zavedenie evidencie odpadov
Oznam – čipovanie KN
Envipak plagát Vianoce

Certifikát – odpady

 

Pravdy a mýty o odpade – 2021

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPADY ?

 


Dokumenty:

Skrátená verzia prezentácie o odpadoch pre občanov

Plagát -Seminár o kompostovaní
Domáce kompostovanie – brožúra
Envipak_certifikát za rok 2018
Envipak_certifikát za rok 2019

Vytriediteľnosť odpadu za r.2019
Vytriediteľnosť odpadu za r. 2018