Turistický klub

Klub Slovenských turistov Jasenie