Domov | Obecní poslanci a komisie

Obecní poslanci a komisie

Poslanecké obvody

1 Demeter Daniel Ing. Podbreh-Športová + od č.d. 279 p. Kordík J. a od p. Demetera J. č.d. 250 po M. Zborana + nové domy na ihrisku 915522152 daniel.demeter@brokeria.sk
2 Kvačkajová Zdenka   Uhlisko – obidve strany 911816083 kvackajovaz@gmail.com
3 Komorová Jana Ing. Malá Hrabina, Švermova, Predsuchá 908408193 komorova.jana@zelpo.sk; komorova.janka@gmail.com
4 Kubacký Marián   Kramlište – od p. Kostolnej po p. Pristaša + kolónia – obidve strany 907628181 kubackym@azet.sk’
5 Glemba Michal Bc. Potočná – obidve strany 905413182 michalglemba@gmail.com’
6 Žitňák  Juraj   Mlyništie, bytovky 949877326 jzitnakova@gmail.com
7 Sanitra Michal   Horná ulica ( p. Kučera – p. Kubacký B. ) – obidve strany 911991850 sanitra.michal@gmail.com; sanitra.michal@slovakrail.sk
8 Šarinová Janka   Dolná ulica – od p. Šarinu po p. Pristaša 907051520 sarinova.janka@gmail.com
9 Sekáč Zdenko   Mlynská ( od p. Medveďa po p. Kubackého M. ) ,  Partizánska cesta  ( od p. Lajša po p. Liptáka )  902172587 sekac.zdenko@gmail.com

Komisie pri OcZ

Členovia obecnej rady:
predseda: Michal Sanitra
členovia: Ing. Jana Komorová, Elena Kordíková

Mandátová, návrhová a volebná komisia:
predsedkyňa: Jaroslava Sanitrová
členovia: Mária Hôrčiková, Zdenko Sekáč

Komisia pre ochranu verejného poriadku:
predseda: Michal Sanitra
členovia: Ing. Daniel Demeter, Zdenko Sekáč, Ján Hôrčik

Komisia pre výstavbu a rozvoj, územné plánovanie a poľnohospodárstvo:
predseda: Pavol Kochan
členovia Elena Kordíková, Štefan Murín, Ján Hôrčik, Juraj Žitňák

Komisia pre financie a rozpočet, dane, poplatky a sociálne veci:
predsedkyňa: Elena Kordíková
členovia: Ing. Jana Komorová, Ing. Daniel Demeter, Michal Sanitra, Mária Hôrčiková

Komisia pre šport, kultúru rekreáciu a mládež:
predsedkyňa: Janka Šarinová
členovia: Ing. Jana Komorová, Štefan Murín, Ján Hôrčik, Zdenko Sekáč, Ing. Daniel Demeter, Mgr. Ľudmila Cibulová, Bc. Martina Kazárová, Mgr. Ľubica Martincová, Mgr. Lucia Benčová, Mgr. Andrea Pániková

Komisia pre ochranu verejných záujmov pri výkone verejných funkcionárov:
predsedkyňa: Ing. Jana Komorová
členovia: Janka Šarinová, Michal Sanitra

Komisia inventarizačná:
predseda: Štefan Murín
členovia: Ing. Jana Komorová, Mária Hôrčiková