Zmluvy

Rok 2017

Číslo zmluvyNázov zmluvyPopisDruhá zmluvná stranaZverejnenáSuma (€)Zmluva
01/2017Zmluva o odvoze KOodvoz KOBELO TRADE s.r.o.4.1.2017-2017_ZML_1-2017
02/2017Dohoda o zabezp. dopĺňania knižničného fonduVerejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici17.1.20172502017_ZML_2-2017
03/2017Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynuSPP19.1.2017-2017_ZML_3-2017
04/2017Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľnostiIng. Peter Šuhajda23.1.2017108682017_ZML_4-2017
05/2017Zmluva o dieloTechnické inštalácie v priestoroch ZŠ JasenieBK TECH spol. s.r.o.20.2.2017581,112017_ZML_5-2017
06/2017Mandátna zmluvaPoskytovanie poradenských služiebEUROKONZULT s.r.o.10.2.201715002017_ZML_6-2017
07/2017Zmluva o dieloRenovácia podlahy v priestoroch telocvičneEURO-MONT SK s.r.o.20.2.20171438,032017_ZML_7-2017
08/2017Zmluva o poskytovaní právnych služiebAdvokátske službyJUDr. Ida Cabanová23.2.2017-2017_ZML_8-2017
09/2017Zmluva o poskytnutí dotácieVoľnočasové - záujmové aktivity detíFK 1928 Jasenie21.3.20178062017_ZML_9-2017
10/2017Zmluva o poskytnutí dotácieVerejnoprospešné účelyFK 1928 Jasenie21.3.201717002017_ZML_10-2017
11/2017Zmluva o poskytnutí dotácieVerejnoprospešné účelyKlub slovenských turistov21.3.20173002017_ZML_11-2017
12/2017Zmluva o poskytnutí dotáciePodpora práce s mládežouZákladná škola21.3.2017502017_ZML_12-2017
13/2017Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Jasenie - Obec Brusno21.03.20172017_ZML_13-2017
14/2017Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Jasenie - Súkr. CVČ, B.Bystrica21.03.20172017_ZML_14-2017
15/2017Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa, a.s.21.03.20172017_ZML_15-2017
16/2017Zmluva o dielo - Výmena tečúcich radiatorov21.03.20172017_ZML_16-2017
17/2017Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu29.03.20172017_ZML_17-2017
18/2017Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Jasenie - RKC,farnosť Predajná 19.04.20172017_ZML_18-2017
19/2017Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku - E. Glembová19.04.20172017_ZML_19-2017
20/2017Zmluva o audítorskej činnosti02.05.20172017_ZML_20-2017
21/2017Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania23.05.20172017_ZML_21-2017
22/2017Zmluva o poskytnutí fin. dotácie na r. 201721.06.20172017_ZML_22-2017
23/2017Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR21.06.20172017_ZML_23-2017
24/2017ZoD - Radiátory - Budovec 2.etapa10.07.20172017_ZML_24-2017
25/2017Dohoda o zabezpeč. podmienok vykonávania aktivačnej činnosti26.07.20172017_ZML_25-2017
26/2017Zmluva o poskyt. dotácie z rozpočtu PSU Jasenie03.08.20172017_ZML_26-2017
27/2017Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - SZPB10.08.20172017_ZML_27-2017
28/2017Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnych komunikácií16.08.20172017_ZML_28-2017
29/2017Hromadná licenčná zmluva28.08.20172017_ZML_29-2017
30/2017Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o fin. prostr. z rozpočtovej kapitoly MVSR28.08.20172017_ZML_30-2017
31/2017Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb06.09.20172017_ZML_31-2017
32/2017Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb06.09.20172017_ZML_32-2017
33/2017Zmluva o dielo-výr. a mont. drevených lemoviek - MŠ21.09.20172017_ZML_33-2017
34/2017Dohoda o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie25.09.20172017_ZML_34-2017
35/2017Kúpna zmluva - drevené obrazy04.10.20172017_ZML_35-2017
36/2017Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu13.10.20172017_ZML_36-2017
37/2017Dodatok č. 31 k zmluve o ukladaní odpadu č.2-10-9506.12.20172017_ZML_37-2017
38/2017Zmluva o dodávke plynu - ZŠ12.12.20172017_ZML_38-2017
39/2017Zmluva o dodávke plynu - MŠ12.12.20172017_ZML_39-2017
40/2017Zmluva o dodávke plynu - nový OcÚ12.12.20172017_ZML_40-2017
41/2017Zmluva o dodávke plynu - knižnica12.12.20172017_ZML_41-2017
42/2017Zmluva o dodávke plynu - bývalý OcÚl12.12.20172017_ZML_42-2017
43/2017Zmluva o dodávke plynu - pošta12.12.20172017_ZML_43-2017
44/2017Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo ŠR SR na r. 201718.12.20172017_ZML_44-2017
45/2017Zmluva CLEERIO-mapový portál27.12.20172017_ZML_45-2017
46/2017Zmluva o odvoze komunálneho odpadu03.01.20182017_ZML_46-2017
47/2017Darovacia zmluva - vozidlová rádiostanica15.01.20182017_ZML_47-2017
48/2017Dodatok k zmluve o poskytovaní právnych služieb15.01.20182017_ZML_48-2017