Domov | Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:

Fakturačné údaje:

Adresa:

Obec Jasenie
Jasenie č. 497
976 75 Jasenie

IČO: 00313521
DIČ: 2021169909

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko
Číslo účtu: 2000307001/5600
IBAN: SK6656000000002000307001

Štatutárny zástupca:
Ing. Marek Kordík PhD.