Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:

Adresa:

Obec Jasenie
Mlynská č. 497
976 75 Jasenie

IČO: 00313521
DIČ: 2021169909

Bankové spojenie:

Štatutárny zástupca:
Ing. Marek Kordík PhD.