Obecné zastupiteľstvo

 • Kordíková Elena Podbreh,Športová + p. Kordík J. + nové domy na ihrisku 0915 150 601
  enca.kordikova@gmail.com
  Kochan Pavol Uhlisko – obidve strany 0915 823 710
  pavlokochan@gmail.com
  Komorová Jana, Ing. Malá Hrabina, Švermova, Predsuchá 0908 408 193
  komorova.janka@gmail.com
  Murín Štefan Kramlište – od p. Kostolnej po p. Pristaša + kolónia – obidve strany 0911 645 555
  murinstefan85@gmail.com
  Hôrčik Ján Potočná – obidve strany 0917 573 197
  jhorcik@gmail.com
  Demeter Daniel, Ing. Mlyništie, bytovky 0915 522 152
  daniel.demeter@brokeria.sk
  Sanitra Michal Horná ulica (p. Kučera – p. Kubacký) – obidve strany 0911 991 850
  sanitra.michal@gmail.com
  Šarinová Janka Dolná ulica – od p. Šarinu po p. Pristaša 0907 051 520
  sarinova.janka@gmail.com
  Sekáč Zdenko Mlynská (od p. Medveďa po p. Kubackého M.), Partizánska cesta (od p. Lajša po p. Liptáka) 0902 172 587
  sekac.zdenko@gmail.com
 • Členovia obecnej rady predseda Michal Sanitra, členovia Ing. Jana Komorová, Elena Kordíková
  Mandátová, návrhová a volebná komisia predsedkyňa Jaroslava Sanitrová, členovia Mária Hôrčiková, Zdenko Sekáč
  Komisia pre ochranu verejného poriadku predseda Michal Sanitra, členovia Ing. Daniel Demeter, Zdenko Sekáč, Ján Hôrčik
  Komisia pre výstavbu a rozvoj, územné plánovanie a poľnohospodárstvo predseda Pavol Kochan, členovia Elena Kordíková, Štefan Murín, Ján Hôrčik, Juraj Žitňák
  Komisia pre financie a rozpočet, dane, poplatky a sociálne veci predsedkyňa Elena Kordíková, členovia Ing. Jana Komorová, Ing. Daniel Demeter, Michal Sanitra, Mária Hôrčiková
  Komisia pre šport, kultúru rekreáciu a mládež predseda Janka Šarinová, členovia Ing. Jana Komorová,  Štefan Murín, Ján Hôrčik, Zdenko Sekáč, Ing. Daniel Demeter, Mgr. Ľudmila Cibulová, Bc. Martina Kazárová, Mgr. Ľubica Martincová, Mgr. Lucia Benčová, Mgr. Andrea Pániková
  Komisia pre ochranu verejných záujmov pri výkone verejných funkcionárov predseda Ing. Jana Komorová, členovia Janka Šarinová, Michal Sanitra
  Komisia inventarizačná predseda Štefan Murín, členovia Ing. Jana Komorová, Mária Hôrčiková
 • ČísloNázovDátum účinnostiDátum zverejnenia
  8/2018Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 10.12.201819.12.201819.12.2018
 • ČísloNázovDátum účinnostiDátum zverejnenia
  01/2019Pozvánka na OZ - 30.1.201925.01.201925.01.2019