Informácia pre voliča

Dňa 10.7.2018 predseda NRSR vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z.z. voľby do orgánov samosprávy obcí  a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018. [pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fjasenie.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2FInform%C3%A1cie-pre-voli%C4%8Da.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1024px fullscreen=true download=true print=true]