Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fjasenie.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2FOzn%C3%A1menie-o-ur%C4%8Den%C3%AD-po%C4%8Dtu-poslancov-a-utvoren%C3%AD-volebn%C3%A9ho-obvodu-pre-vo%C4%BEby-do-org%C3%A1nov-samospr%C3%A1vy-obc%C3%AD.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1024px fullscreen=true download=true print=true]