Územný plán obce Jasenie

Územný plán obce schválený uznesením obecného zastupiteľstva 29.11.2006

  • [pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fjasenie.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2F%C3%9Azemn%C3%BD-pl%C3%A1n-obce-Jasenie-Sprievodn%C3%A1-spr%C3%A1va.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1024px fullscreen=true download=true print=true]
  • [pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fjasenie.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2F1-%C5%A1ir%C5%A1ie-vz%C5%A5ahy.pdf” viewer_width=100% viewer_height=485px fullscreen=true download=true print=true]
  • [pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fjasenie.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2F2-ochrana-pr%C3%ADrody-A.pdf” viewer_width=100% viewer_height=420px fullscreen=true download=true print=true] [pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fjasenie.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2F2-ochrana-pr%C3%ADrody-B.pdf” viewer_width=100% viewer_height=420px fullscreen=true download=true print=true]
  • [pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fjasenie.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2F3-komplexn%C3%BD-v%C3%BDkres.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1000px fullscreen=true download=true print=true]
  • [pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fjasenie.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2F4-doprava.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1000px fullscreen=true download=true print=true]
  • [pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fjasenie.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2F5-vodn%C3%A9-hospod%C3%A1rstvo.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1000px fullscreen=true download=true print=true]
  • [pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fjasenie.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2F6-energetika.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1000px fullscreen=true download=true print=true]
  • [pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fjasenie.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2F7-n%C3%A1vrh-vyu%C5%BEitia-PP-p%C3%B4dy.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
  • [pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fjasenie.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2F%C3%9Azemn%C3%BD-pl%C3%A1n-obce-Jasenie-Sprievodn%C3%A1-spr%C3%A1va-mapa-in%C5%BE.raj%C3%B3nov-amapan-nerastn%C3%BDch-surov%C3%ADn.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]