Domov | Sociálna pomoc

Sociálna pomoc

Opatrovateľskú službu v obci Jasenie zabezpečuje “Spoločný obecný úrad so sídlom vo Valaskej” a sociálne veci vybavuje p. PhDr. Soňa Ďaláková

Adresa a kontakt kancelárie:
Námestie M.R. Štefánika 1
977 01 Brezno

Telefónne čísla:
048/6306244
0911 913 566

DOKUMENTY

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti
Žiadosť o posúdenie
Žiadosť o zabezpečenie soc. služby

Sociálne služby

POSTUP PRI POSÚDENÍ ODKÁZANOSTI NA SOCÁLNU SLUŽBU