Domov | Sponzoring

Sponzoring

Ďakujeme firme BRIMO, ktorá nám darovala nožnicový stan 3×6, ktorý budeme využívať pri obecných podujatiach.