Domov | Sťažnosti a žiadosti

Sťažnosti a žiadosti

Vaše sťažnosti a žiadosti posielajte písomne na obecnú adresu alebo mailom na adresu obec@jasenie.sk

Zákonná lehota na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácie je najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.