Domov | Urbariát Jasenie

Urbariát Jasenie

Pozemkové spoločenstvo urbáru Jasenie
Jasenie 976 75

IČO: 45022151

Predseda: Michal Sanitra

Kontakt:
sanitra.michal@gmail.com
Mob.: 0911 991 850

DOKUMENTY 2022

Správa o prevedených prácach na LP PSU Jasenie 2022
Správa o činnosti PSU za rok 2022
Správa o hospodárení PSU Jasenie za rok 2022
Správa DR

DOKUMENTY 2021

Správa DR
Správa o činnosti za rok 2021 PSU Jasenie
Správa o hospodárení za rok 2021 PSU Jasenie
Správa o prevedených prácach na LP za rok 2021

DOKUMENTY 2020

Správa o činnosti za rok 2020PSU Jasenie
Správa o hospodárení PSU Jasenie za rok 2020
Správa o prevedených prácach na lesných pozemkoch za rok 2020 PSU Jasenie
Správa DR za rok 2020 PSU Jasenie

DOKUMENTY 2019

Zmluva o založení spoločenstva s právnou subjektivitou podľa zákona č.97-2013 Z.z. Príloha k Zmluve o zal. spoločenstva – Zoznam obhosp. majetku

Správa o činnosti PSU Jasenie za rok 2019
Správa o prevedených prácach na lesných pozemkoch PSU za rok 2019
Správa DR PSU za rok 2019
Správa o hospodárení PSU za rok 2019

Zmluva o založení spoločenstva
Prepočet hodnoty pozemkov k 31.12.2014
Ročná evidencia výkonov v porastoch – 2014
Správa Dozornej rady PSU za rok 2014
Správa o prevedených prácach v lese k 29.10.2015
Projekt pestovnej činnosti 2019
Projekt ťažbovej činnosti 2019
Správa o činnosti PSU za rok 2018
Správa o hospodárení PSU za rok 2018
Správa o prevedených prácach na lesných pozemkoch v r.2018

DOKUMENTY Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, VÝBORU A DOZORNEJ RADY

  • Rok 2023
  • Rok 2022
  • Rok 2021
  • Rok 2020
  • Rok 2019
  • Rok 2018
  • Rok 2017
  • Rok 2016
  • Rok 2015

 

POZVÁNKYZÁPISNICEUZNESENIA
Pozvánka na valné zhromaždenie
POZVÁNKYZÁPISNICEUZNESENIA
Pozvánka na valné zhromaždenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo Predajná
Farská 58
Predajná
97663

IČO: 42307805
DIČ: 2023819413

Predseda: Ing. Milan Vágner 

Kontakt:
urbariat.predajna@gmail.com
0918 334 512

http://urbariat-predajna.webnode.sk/