Urbariát Jasenie

Pozemkové spoločenstvo urbáru Jasenie
Jasenie 976 75

IČO: 45022151

Predseda: Michal Sanitra

Kontakt:
sanitra.michal@gmail.com
Mob.: 0911 991 850

DOKUMENTY

Zmluva o založení spoločenstva
Prepočet hodnoty pozemkov k 31.12.2014
Ročná evidencia výkonov v porastoch – 2014
Správa Dozornej rady PSU za rok 2014
Správa o prevedených prácach v lese k 29.10.2015
Projekt pestovnej činnosti 2019
Projekt ťažbovej činnosti 2019
Správa o činnosti PSU za rok 2018
Správa o hospodárení PSU za rok 2018
Správa o prevedených prácach na lesných pozemkoch v r.2018

DOKUMENTY Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, VÝBORU A DOZORNEJ RADY

  • Rok 2020
  • Rok 2019
  • Rok 2018
  • Rok 2017
  • Rok 2016
  • Rok 2015
POZVÁNKYZÁPISNICEUZNESENIA
Pozvánka na valné zhromaždenie
POZVÁNKYZÁPISNICEUZNESENIA
Pozvánka na valné zhromaždenie

Urbariát, pozemkové spoločenstvo Predajná
Farská 58
Predajná
97663

IČO: 42307805
DIČ: 2023819413

Predseda: Ing. Milan Vágner 

Kontakt:
urbariat.predajna@gmail.com
0918 334 512

http://urbariat-predajna.webnode.sk/