Domov | Verejné obstarávania

Verejné obstarávania

  • Podlimitné zákazky
  • Nadlimitné zákazky
  • Obstarávania k projektom EÚ
Číslo Názov Popis  Dokumenty Zverejnené
01/2022 Rekonštrukcia autobusovej zastávky pri COOP Jednota v obci Jasenie Rekonštrukcia autobusovej zastávky pri COOP Jednota v obci Jasenie Výzva na predloženie ponuky_autobusova zastavka_Jasenie

Priloha c. 2 Vyzvy_navrh ZoD_autobusova zastavka_Jasenie

Opis predmetu zákazky

 

23.3.2022
         
         
         
S2018/00281 WIFI PRE TEBA Realizácia wifi zón po obci Jasenie z prostriedkov EÚ VÝZVA NA PREDLOŽENIE Cenovej ponuky
VÝKAZ-VÝMER-WIFI PRE TEBA – JASENIE
Technická správa wifi
Bloková schéma wifi
ROZMIESTNENIE
12.11.2018
2/2018 Hasičská zbrojnica Jasenie Stavebné úpravy objektu Výzva na predloženie cenovej ponuky
Vyhlásenie
Zadanie
10.5.2018
  Podlimitné zákazky Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách I. štvrťrok 8.10.2018
  Podlimitné zákazky Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách II. štvrťrok 8.10.2018
  Podlimitné zákazky Súhrnná správa Súhrnná správa o zákazkách III. štvrťrok 8.10.2018
Číslo Názov Popis  Dokumenty Zverejnené
         
         
         
         
         
         
         
         
  Súhrnné správy za rok 2015 Prehľad nadlimitných obstarávaní Súhrnná správa 4_2015
Súhrnná správa 1-3_2015
2015
Číslo Názov Popis  Dokumenty Zverejnené
01/2022 Rekonštrukcia autobusovej zastávky pri COOP Jednota v obci Jasenie Rekonštrukcia autobusovej zastávky pri COOP Jednota v obci Jasenie Výzva na predloženie ponuky_autobusova zastavka_Jasenie

Priloha c. 2 Vyzvy_navrh ZoD_autobusova zastavka_Jasenie

Opis predmetu zákazky

 

23.3.2022
         
         
         
         
  Podpora opatrovateľskej služby Podpora z Európskeho sociálneho fondu Podpora opatrovateľskej služby_2019 13.2.2019
  Predchádzanie vzniku BRKO Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov Predchádzanie vzniku BRKO_2018 15.1.2019
  Rekonštrukcia budovy Hasičská zbrojnica Jasenie Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice_2018 29.11.2018
  Rekonštrukcia verejného osvetlenia Verejné osvetlenie v obci Jasenie Rekonštrukcia verejného osvetlenia_2016 26.1.2016