Základná škola

Základná škola Jasenie
Partizánska cesta 407, 976 75 Jasenie
Kontakt: +421 048 6192 195
www.zsjasenie.edupage.org

Školská jedáleň
Partizánska cesta 407, 976 75 Jasenie
Kontakt: +421 048 6192 960