Základná škola

Základná škola Jasenie
Partizánska cesta 407, 976 75 Jasenie
Kontakt: +421 048 6192 195
www.zsjasenie.edupage.org

Školská jedáleň
Partizánska cesta 407, 976 75 Jasenie
Kontakt: +421 048 6192 960


Zápis žiakov do prvého ročníka ZŠ

Plagát zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Dokumenty:

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ a ZŠ od 1.6.2020
Príloha 2_Vyhlasenie ZZ o zdravotnom stave dieťaťa
Organizácia a podmienky prevádzky základných škôl
GDPR oboznámenie žiakov a zák. zástupcov ZŠ

Pokyny pre rodičov detí v ZŠ
Pokyny upravujúce prevádzku ZŠ