Zasadnutia OcZ

ZASADNUTIA OcZ 2021 (resp. plán zasadnutí platný pokiaľ nebude zvolané mimoriadne zasadnutie OcZ)

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO POSLANCI DOKUMENTY
P.Č. DRUH ZASADNUTIA DÁTUM KONANIA POČET ZÚČASTNENÝCH POSLANCOV OSPRAVEDLNILI SA POZVÁNKY ZÁPISNICE A
UZNESENIA
1 Riadne 25.3.2021       Zápisnica / Uznesenia
2 Riadne 23.6.2021     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia