Domov | Zasadnutia OcZ

Zasadnutia OcZ

ZASADNUTIA OcZ 2023 (resp. plán zasadnutí platný pokiaľ nebude zvolané mimoriadne zasadnutie OcZ)

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO POSLANCI DOKUMENTY
P.Č. DRUH ZASADNUTIA DÁTUM KONANIA POČET ZÚČASTNENÝCH POSLANCOV OSPRAVEDLNILI SA POZVÁNKY ZÁPISNICE A
UZNESENIA
1 Riadne 20.2.2023     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia
2            
3            
4            
5