Zasadnutia OcZ

ZASADNUTIA OcZ 2019 (resp. plán zasadnutí platný pokiaľ nebude zvolané mimoriadne zasadnutie OcZ)

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO POSLANCI DOKUMENTY
P.Č. DRUH ZASADNUTIA DÁTUM KONANIA POČET ZÚČASTNENÝCH POSLANCOV OSPRAVEDLNILI SA POZVÁNKY ZÁPISNICE A
UZNESENIA
             
             
             
             
             
             
             
4 Riadne       Pozvánka  
3 Riadne 3.4.2019     Pozvánka Zápisnica
2 Mimoriadne 11.3.2019 8 1   Zápisnica
1 Riadne 30.1.2019     Pozvánka  

 

Plán zasadnutí OcZ
Zápisnica z ustanovujúceho OcZ konaného 10.12.2018