Zasadnutia OcZ

ZASADNUTIA OcZ 2020 (resp. plán zasadnutí platný pokiaľ nebude zvolané mimoriadne zasadnutie OcZ)

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO POSLANCI DOKUMENTY
P.Č. DRUH ZASADNUTIA DÁTUM KONANIA POČET ZÚČASTNENÝCH POSLANCOV OSPRAVEDLNILI SA POZVÁNKY ZÁPISNICE A
UZNESENIA
1 Riadne 4.3.2020     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia
2 Riadne 22.4.2020     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia
3 Riadne 24.6.2020     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia
4 Riadne 23.9.2020     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia
5 Riadne 15.10.2020     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia
             
             
             
             
             
             
             

Plán zasadnutí OcZ na rok 2020

ZASADNUTIA OcZ 2019 (resp. plán zasadnutí platný pokiaľ nebude zvolané mimoriadne zasadnutie OcZ)

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO POSLANCI DOKUMENTY
P.Č. DRUH ZASADNUTIA DÁTUM KONANIA POČET ZÚČASTNENÝCH POSLANCOV OSPRAVEDLNILI SA POZVÁNKY ZÁPISNICE A
UZNESENIA
             
             
             
             
             
7 Radne 16.12.2019     Pozvánka Zápisnica
6 Riadne 27.11.2019     Pozvánka Zápisnica
5 Riadne 18.9.2019     Pozvánka Zápisnica
4 Riadne 19.6.2019     Pozvánka Zápisnica
3 Riadne 3.4.2019     Pozvánka Zápisnica
2 Mimoriadne 11.3.2019 8 1   Zápisnica
1 Riadne 30.1.2019     Pozvánka Zápisnica

 

Plán zasadnutí OcZ
Zápisnica z ustanovujúceho OcZ konaného 10.12.2018