Zasadnutia OcZ

ZASADNUTIA OcZ 2019 (resp. plán zasadnutí platný pokiaľ nebude zvolané mimoriadne zasadnutie OcZ)

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO POSLANCI DOKUMENTY
P.Č. DRUH ZASADNUTIA DÁTUM KONANIA POČET ZÚČASTNENÝCH POSLANCOV OSPRAVEDLNILI SA POZVÁNKY ZÁPISNICE UZNESENIA
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1 Riadne 30.1.2019     Pozvánka    

 

Plán zasadnutí OcZ

Zápisnica z ustanovujúceho OcZ konaného 10.12.2018