Domov | Zasadnutia OcZ

Zasadnutia OcZ

ZASADNUTIA OcZ 2022 (resp. plán zasadnutí platný pokiaľ nebude zvolané mimoriadne zasadnutie OcZ)

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO POSLANCI DOKUMENTY
P.Č. DRUH ZASADNUTIA DÁTUM KONANIA POČET ZÚČASTNENÝCH POSLANCOV OSPRAVEDLNILI SA POZVÁNKY ZÁPISNICE A
UZNESENIA
1 Riadne 14.3.2022     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia
2 Riadne 9.6.2022     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia
3 Riadne 24.8.2022     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia
4 Riadne 15.11.2022     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia
5 Riadne 14.12.2022     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia