Zasadnutia OcZ

ZASADNUTIA OcZ 2019 (resp. plán zasadnutí platný pokiaľ nebude zvolané mimoriadne zasadnutie OcZ)

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO POSLANCI DOKUMENTY
P.Č. DRUH ZASADNUTIA DÁTUM KONANIA POČET ZÚČASTNENÝCH POSLANCOV OSPRAVEDLNILI SA POZVÁNKY ZÁPISNICE A
UZNESENIA
             
             
             
             
             
7 Radne 16.12.2019     Pozvánka Zápisnica
6 Riadne 27.11.2019     Pozvánka Zápisnica
5 Riadne 18.9.2019     Pozvánka Zápisnica
4 Riadne 19.6.2019     Pozvánka Zápisnica
3 Riadne 3.4.2019     Pozvánka Zápisnica
2 Mimoriadne 11.3.2019 8 1   Zápisnica
1 Riadne 30.1.2019     Pozvánka Zápisnica

 

Plán zasadnutí OcZ
Zápisnica z ustanovujúceho OcZ konaného 10.12.2018