Domov | Zasadnutia OcZ

Zasadnutia OcZ

ZASADNUTIA OcZ 2021 (resp. plán zasadnutí platný pokiaľ nebude zvolané mimoriadne zasadnutie OcZ)

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO POSLANCI DOKUMENTY
P.Č. DRUH ZASADNUTIA DÁTUM KONANIA POČET ZÚČASTNENÝCH POSLANCOV OSPRAVEDLNILI SA POZVÁNKY ZÁPISNICE A
UZNESENIA
1 Riadne 25.3.2021     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia
2 Riadne 23.6.2021     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia
3 Riadne 17.8.2021     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia 
4 Riadne 6.10.2021     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia
5 Riadne 10.11.2021     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia
6 Riadne 15.12.2021     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia