Domov | Zasadnutia OcZ

Zasadnutia OcZ

ZASADNUTIA OcZ 2020 (resp. plán zasadnutí platný pokiaľ nebude zvolané mimoriadne zasadnutie OcZ)

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO POSLANCI DOKUMENTY
P.Č. DRUH ZASADNUTIA DÁTUM KONANIA POČET ZÚČASTNENÝCH POSLANCOV OSPRAVEDLNILI SA POZVÁNKY ZÁPISNICE A
UZNESENIA
1 Riadne 4.3.2020     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia
2 Riadne 22.4.2020     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia
3 Riadne 24.6.2020     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia
4 Riadne 23.9.2020     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia
5 Riadne 15.10.2020     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia
6 Riadne 25.11.2020     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia
7 Riadne 16.12.2020     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia
8 Mimoriadne 31.12.2020     Pozvánka Zápisnica / Uznesenia
             
             
             
             

Plán zasadnutí OcZ na rok 2020